Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Print << Terug

De eerste weken

Na een heerlijke zomervakantie zitten we inmiddels weer in het schoolritme. Dit jaar hebben we 15 kinderen in groep 5/6. Jarno en Janine zijn nieuw bij ons in de groep gekomen en Jeroen is in de vakantie verhuisd.
Dit is niet de enige verandering want ook Reijer start in een nieuwe groep. Ondanks de vernieuwde groepssamenstelling gaat het samenwerken op elk vlak prima. Dat betekent voor de leerkracht, zeker in het begin, dat de schoolregels dikwijls herhaald moeten worden. Best lastig om te onthouden dat je tijdens het werken geen speelafspraken maakt. In het begin van het schooljaar zijn we veelvuldig met groepsvorming bezig en leggen we de nadruk op schoolregels.
Dit jaar geven we voor het eerst verschillende vakken samen aan beide groepen . Onder andere : geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer. Dit heeft als voordeel dat we het onderwijs aanschouwelijk en levendig kunnen maken met beeldmateriaal en boeiende verhalen. De eerste ervaringen zijn positief.
Er is een voorzichtige start gemaakt met het anti-pestprogramma Kiva , een wekelijks terugkerend onderdeel op het lesrooster.
Dit alles naast de bekende vakken taal, spelling en rekenen. Kortom we zijn inmiddels hard aan het werk. Volgende week kunnen we ons verheugen op de schoolreis naar Dierenpark Emmen. U kunt de foto's na de schoolreis op de website bekijken. Mocht u vragen hebben over uw kind of anderszins, kom dan gerust even langs. U bent altijd van harte welkom !