Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bas

Bouwen aan Adaptieve Scholen. Geen kind is gelijk. Kinderen verschillen van elkaar. Elk kind heeft zijn eigen talenten. Het ene kind is beter in Beeldende Vorming en een ander kind is beter in rekenen. Het ene kind is heel sociaal en het andere kind is heel goed op het gebied van taal. Het ene kind maakt de leerstof met groot gemak en het andere kind heeft veel behoefte aan ondersteuning.

Om tegemoet te komen aan al deze ‘leerwensen’ hebben we gekozen voor adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs betekent dat je als leerkracht en als school het onderwijs zoveel mogelijk afstemt op de leerbehoeften van kinderen.

Het geven van BAS onderwijs heeft veel te maken met het verlenen van zorg. Doordat we werken met planborden, dag/weektaken en instructietafels hebben we de gelegenheid om kinderen die moeite hebben met de leerstof of die juist extra uitdaging nodig hebben te begeleiden.

Onze manier van werken wordt jaarlijks bekeken en waar nodig bijgesteld.