Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kiva

De Kinderboom staat op tegen pesten: KiVa school.

Als school is het voor ons belangrijk om te zorgen voor een veilige (leer) omgeving waarin onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als school doen we dit bijvoorbeeld door na de zomervakantie en na de kerstvakantie te starten met het groepsvormingsproces. Kinderen leren elkaar kennen op verschillende manieren. Dit is ook de reden waarom de schoolreizen aan het begin van het schooljaar plaatsvinden. Ze hebben een plaats binnen het groepsvormingsproces. Wanneer je een schooljaar op deze manier start, dan leg je een goede basis voor een fijn schooljaar.

Omdat we ook realistisch zijn weten we dat pesten overal voorkomt, vooral op plekken waar de leerkrachten even niet direct zichtbaar zijn. We hebben hiervoor een stevig protocol ontwikkeld waarin ook de consequenties voor pesten vastgelegd zijn. 

KiVa-programma

KiVa is een bewezen effectief standaardprogramma tegen pesten. KiVa is ontwikkeld aan de Universiteit van Turku, Finland. Het is gebaseerd op jaren van onderzoek en werd voor het eerst getest in Finland in het schooljaar 2007-2008.

Inmiddels is KiVa de standaard in Finland; meer dan 90% van de basisscholen gebruikt het programma om pesten tegen te gaan. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt welke positieve uitkomsten KiVa heeft. De belangrijkste uitkomst van KiVa is dat pesten op KiVa-scholen sterk afneemt.

In vergelijking met controlescholen waren er op KiVa-scholen 30-40% minder pestsituaties. Als pesten toch voorkwam, zorgde een curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) er voor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering werden opgelost.

Maar dit is niet alles. KiVa zorgt er ook voor dat het schoolwelbevinden, de motivatie en de schoolprestaties van alle leerlingen verbeteren. Ook het welbevinden van de leerkracht verbetert, omdat KiVa-leerkrachten beter zijn toegerust om pesten aan te pakken, waardoor de sfeer in de klas verbetert.

Het succes van KiVa is ook door anderen erkend. KiVa won in 2009 de European Crime Prevention Award. Daarnaast is KiVa in een vergelijking met alle mogelijke antipestprogramma’s als een van de beste naar voren gekomen.