Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorg

OBS De Kinderboom biedt kinderen en leerkrachten zorg en uitdaging. We laten ons inspireren door vernieuwde inzichten op het onderwijs in deze tijd door middel van het lezen van vakliteratuur, het volgen van cursussen en individuele studies.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten maken we gebruik van rapportages die we maken naar aanleiding van enquêtes en CITO toetsen. Leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We hebben een heldere visie op zorg. We bieden natuurlijk zorg aan de kinderen die het wat moeilijker hebben en we hebben ook diverse programma’s en leerlijnen voor de zorg aan de leerlingen die wel wat meer aankunnen.

Deze zorg wordt vastgelegd in een handelingsplan en de activiteiten worden dagelijks bijgehouden. Zorg is ook preventief gericht. Wanneer kinderen een lage III score halen dan is het belangrijk om te voorkomen dat ze verder wegzakken. We verlenen ook deze kinderen zorg. De activiteiten die we hiervoor ondernemen leggen we vast in een “Klein hulpje”.

Bij ons op school zijn er diverse specialisten: Intern begeleider (zorg), taalcoördinator, rekencoördinator, cultuurcoördinator en dramaspecialist.