Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Actieve ouders

Ouders hebben binnen onze school een actieve rol. Niet alleen binnen de MR, de OR en als groepsouder maar ook als ouder van het kind. Van ouders verwachten we een actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind en waar mogelijk in de ondersteuning van het onderwijs.

We hebben veel ouders die ons helpen bij de Beeldende vorming, bij het vervoer naar buitenschoolse activiteiten en bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en uitvoeren van de musical.

We meten om de paar jaar de mening van de ouders over ons onderwijs via een uitgebreide enquête. Bij de downloads vindt u het laatste verslag hiervan.