Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Deze beslissingen hebben direct te maken met het onderwijs dat wordt gegeven. Belangrijke voorstellen van het bestuur en van het team worden in de MR besproken.

De MR heeft adviesrecht en op sommige punten instemmingsrecht. Voorbeelden hiervan zijn de formatie (inzet van leerkrachten) en beleidsplannen. De voorzitter van de MR is altijd een ouder. De secretaris is een leerkracht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De GMR bestaat uit MR leden van iedere openbare school. Van iedere school is een ouder en een leerkracht lid van de GMR. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Gemeentelijke formatieplannen en vakantie roosters zijn daar voorbeelden van.

De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur. De schoolleider is adviseur van de MR maar is niet zelf lid van de MR.

Ouder, voorzitter     Minke de Roos
Ouder    Sandra Smid Stadman
Leerkracht    Christa Grooten
Leerkracht, secretaris    Sineke Brouwer
GMR (team)    Barbara Michiels
GMR (ouder)    Wilrike Groenewold