Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad

De Kinderboom heeft een actieve ouderraad. Ze helpen bij allerlei activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, oud papier en dergelijke. De OR vergadert een aantal maal per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

Eens per jaar is er een zakelijke ouderavond. Op deze avond krijgt u een verslag van de penningmeester en een beschrijving van alle activiteiten van de OR gedurende het afgelopen jaar heeft ondernomen. De leden van de OR worden voor drie jaar gekozen en zijn dan daarna nog 1 keer herkiesbaar. Op de zakelijke ouderavond worden nieuwe leden gekozen dan wel herkozen.

Heeft u interesse in een plaats in de OR? Spreek dan één van de leden aan, of geef het aan bij Juf Loes.

Leden OR

Voorzitter Renate Kuik
Penningmeester    Mariska Hermse
Secretaris   Petra Engel
Lid   Herman Meijering
Lid   Alie Buiter
Namens team   Christa Grooten en Gerda Gubler
Verkeersouders   Mariska Hermse en Loes Koning (namens het team)